KTH fyverkerikonsert 2013

R&R AB var teknisk totalleverantör 2013 för Ljud,Ljus samt Scen med teknisk projektladning.

Se Programmet här.

Foto Copyright: Daniel Gharanfoli