KTH Adventskonsert 2014

R&R Ljussatte KTHs Adventskonsert i Immanuelskyrkan 2014 med DirMus Gunnar Julin.

Foto, Caroline Odd