KTH Promotion 2015

R&R AB Levererade Ljus och Bildlösning till KTH´s Promotion 2015 på Konserthuset samt Stadshuset

Max Tegmark Fick KTH`s Stora pris och vi visade film samt grafik på hela väggen i stadshuset

för mer info kontakta oss…